در اکتبر سال 2020 ، تصمیم گرفته شد که تیمش در یادگیری فن آوری های جدید شرکت کند

در اکتبر سال 2020 ، به منظور حفظ بهتر مفهوم و "مردم گرا" ، خدمات با کیفیت به مشتریان خود ارائه خواهیم داد. اجازه دهید مشتریان گزینه های بیشتری داشته باشند و تصمیم گرفتند تیم خود را در یادگیری فن آوری های جدید مشارکت دهند. آنها یادگیری را از 6 اکتبر آغاز خواهند کرد ، به طوری که مفهوم طراحی هر محصول عالی ، ساخت عالی ، ساخت عالی و پارچه های با کیفیت و متنوع است.


زمان ارسال: 26-20-20 نوامبر